בס"ד

 

 

 

 

המשתלה ושנת השמיטה

פורסם: 06/07/2014
התכנות לשנת שמיטה במשתלת שתיל נטו

מין פולש- אמברוסיה מכונסת

פורסם: 05/02/2014
בשנים האחרונות חדר לישראל הצמח אמברוסיה מכונסת המהווה איום מיידי לחקלאות ולמערכות טבעיות.
אמברוסיה מכונסת היא מין פולש, העלולה לגרום לנזקים רחבי היקף לחקלאות, לתשתיות, לנחלים ולמעיינות וכדו'.
לאחר התבססות הצמח יש קושי רב להדבירו, ולכן ישנה חשיבות עליונה למנוע את המשך התפשטותו.
בכל מקרה בו יש חשש להמצאות הצמח, יש לדווח על כך למוקד של המשרד להגנת הסביבה 6911*
מצ"ב עלון מידע מפורט.
23 מ- 8