בס"ד

מגוון שתילים של פרחי קטיף

« לדף הקודם

שתיל נטו מייצרת מגוון שתילי פרחי קטיף כגון :

לימוניום, (גם לבן) גיפסנית, עד עד, ציפורן, לוע ארי, אסטר, צלוזיה ועוד

ניתן להתקשר למשרד לקבלת פרטים